Dr n. med. Olga Kacalska-Janssen

Specjalista ginekolog-położnik

Specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Godziny przyjęć:

poniedziałek 15.00-20.00

środa 15.00-20.00

Dr n. med. Olga Kacalska-Janssen ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2003 roku i od tego czasu pracuje w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie poza praktyką kliniczną zajmuje się pracą dydaktyczną oraz naukową z zakresu ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii ginekologicznej. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku zastępcy kierownika Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego oraz asystenta w Katedrze Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2011r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, broniąc pracę doktorską pt. „Zmiany rozrostowe endometrium w trakcie farmakologicznej korekty insulinowrażliwości”. W 2012r. uzyskała z wyróżnieniem tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, natomiast w 2017r. tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i uczestnictwo w licznych krajowych i międzynarodowych sympozjach, konferencjach oraz kursach o tematyce dotyczącej głównie położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej, diagnostyki i leczenia niepłodności. W 2007r. odbyła kilkumiesięczny staż zagraniczny w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym szpitala Jeroen Bosch Ziekenhuis w Holandii. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii ginekologicznej w czasopismach krajowych i zagranicznych. Bierze udział w charakterze wykładowcy w konferencjach i kursach o tematyce związanej z endokrynologią ginekologiczną i niepłodnością. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

Pola szczególnych zainteresowań zawodowych dotyczą problemów z zakresu endokrynologii ginekologicznej, diagnostyki i leczenia niepłodności, chirurgii małoinwazyjnej w ginekologii oraz kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży zarówno fizjologicznej, jak i powikłanej schorzeniami endokrynologicznymi.