Dr n med. Michał Skalski

Specjalista psychiatra

Godziny przyjęć:

wtorek 15.00-20.00

czwartek 15.00-20.00

Dr n. med. Michał Skalski ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w 2003 roku. Staż podyplomowy odbywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w okresie 2003-2004. W latach 2005-2010 odbywał szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zakończone zdaniem państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc dyżury lekarskie w oddziałach psychiatrycznych, dyżury całodobowe w POZ, konsultując psychiatrycznie Pacjentów oddziałów somatycznych, domów seniora, środowiskowych domów samopomocy, w poradniach zdrowia psychicznego oraz w ramach własnej praktyki lekarskiej. Wiedzę teoretyczną poszerza na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Od 2010 roku pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie na stanowisku starszego asystenta, a od 2018 roku na stanowisku zastępcy kierownika I Oddziału Psychiatrii Dorosłych Kliniki. Jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy zawodowej od lat zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych, w tym min. zaburzeń afektywnych (depresja, zab. depresyjno-lękowe, choroba afektywna dwubiegunowa, zab. schizoafektywne), zaburzeń nerwicowych, zaburzeń snu oraz psychoz. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z psychiatrii ze studentami Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM. Prowadzi również wykłady i warsztaty z psychiatrii w ramach konferencji naukowych (min. Zjazd Psychiatrów Polskich, Medycyna Praktyczna – Kontrowersje w Psychiatrii), oraz szkoleń dla osób z zawodów medycznych. Jest autorem i współautorem prac naukowych. Pełni funkcję kierownika specjalizacji osób szkolących się w psychiatrii. Obronił pracę doktorską na Wydziale Lekarskim UJ CM. Od 2020 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dla województwa małopolskiego. Konsultuje Pacjentów także w języku angielskim.